درخواست نمایندگی

* نام شرکت
* استان
* شهرستان
* شماره تلفن
فکس
وب سایت
* آدرس
کد پستی
* نام و نام خانوادگی مدیر عامل
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
* شماره موبایل
نوع شرکتسهامی خاص سهامی عام تعاونی مسئولیت محدود 
مالکیت دفترملکی رهن اجاره 
متراژ دفتر
* تعداد پرسنل
* ایمیل آدرس رسمی
* مجوزهای شرکتISP ISDP Etc 
* نام مدیر فنی
مدرک مدیر فنی
* شماره موبایل مدیر فنی
رزومه شرکت
رزومه مدیر فنی
* برآورد مشترک در سال
جمعیت شهر
تعداد مراکز مخابراتی
توضیحات
* تصویر آگهی تاسیس شرکت
* تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت
 
Design: DibaGroup | Powered By DCMS 2.4
دارای مجوز ندا به شماره 310/12/16727 از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات میباشد.